Rezerwat "Bocheńskie Błota"

(20 km od Lipczynka) jest to torfowisko przejściowe o charakterze zarastającego jeziora z otaczającymi bagnami. Na obrzeżach występuje bagno zwyczajne, borówka bagienna, w runie spotyka się bażynę czarną, żurawinę błotną, rosiczkę okrągłolistną, wełniankę pochwowatą. Jest to fragment naprawdę dzikiej przyrody: stare świerki tworzące ciemne, niedostępne zakamarki oraz liczne bagna i gęstwiny, gdzie człowiek rzadko dociera. Obszar rezerwatu stanowi również lęgowisko rzadkich gatunków ptaków: bociany czarne, żurawi, kormoranów, i czaple siwe. Najbliższe miejscowości to Międzybórz i Sporysz.