Rezerwat "Bagnisko Niedźwiady"

(3,5 km od Lipczynka) bogactwo gatunkowe zwierząt i roślin, skupisko rzadkich gatunków roślin, lasy w niezmienionej formie od setek lat. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu boru bagiennego oraz torfowisk z rzadkimi roślinami, a także obszaru naturalnej retencji Rezerwat stanowi naturalny zbiornik retencyjny magazynujący wodę i pełniący istotną funkcję w kształtowaniu bilansu wodnego okolicy.

Zajmuje płaskie, bezodpływowe obniżenie terenu o kształcie wydłużonym. Cały rezerwat otaczają lasy. Warstwę drzew tworzy sosna zwyczajna (wysokość drzew 12-14 m, średnica pni 15-20 cm). W poszyciu rzadko występują pojedyncze okazy brzozy omszonej i kruszyny. Dobrze rozwinięte runo leśne o strukturze kępkowej tworzą krzewinki: bagno zwyczajne, żurawina, wrzos, borówka czarna i rzadziej borówka bagienna. ...