Okolica

Okolica przywita Ciebie pięknymi różnorodnymi lasami, po których możesz spacerować godzinami, podziwiając żyjące w nich zwierzęta. Dzięki urozmaiconej rzeźbie terenu, obfitości jezior, lasów oraz stosunkowo bogatej sieci dróg lokalnych Gmina Przechlewo ma wspaniałe warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wodnej. Niemałą atrakcją dla wycieczek krajoznawczych w gminie są rezerwaty oraz pomniki przyrody. Jeziora stanowią ostoje ptaków wodnych i błotnych o randze regionalnej. Lasy oraz tereny przyjeziorne i przyrzeczne są siedliskiem dla licznych gatunków zwierząt, w tym chronionych. do ssaków najczęściej spotykanych należą: zające, sarny, jelenie, dziki, lisy. W niewielkich ilościach spotyka się też kuny, tchórze, borsuki, wydry, szczury piżmowe, króliki, jeże, wiewiórki, myszy leśne. Z ptaków występują: zięby, czyżyki, trznadle, myszołowy, pustułki, świergotki drzewne, skowronki borowe, sikory, dzięcioły, świstunki. ...